ประกาศปิดรับสมัคร

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

ขณะนี้มีผู้เข้าแข่งขันครบ 5,000 คนแล้ว จึงขอประกาศปิดรับสมัครในทุกระบบทั้งระะบบออนไลน์และระบบการรับสมัครตรงที่สมาคมฯ

ทางสมาคมฯ จะดำเนินการส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์

สำหรับผู้ที่มารับด้วยตนเองสามารถรับที่สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี กรุงเทพเชิงสะพานรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ฝั่งพญาไท ตั้งแต่ 1-10 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.30 น.(ยกเว้นวันอาทิตย์)

สำหรับผู้ที่มารับวันก่อนงาน 16 มิถุนายน 2561 สามารถรับได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.

สำหรับผู้ที่มารับวันงาน 17 มิถุนายน 2561 สามารถรับได้ตั้งแต่เวลา 4.00 น. เป็นต้นไป