ข้อมูลการแข่งขัน : เดิน-วิ่ง การกุศล ราชวิถี มินิมาราธอน

จุดปล่อยตัวและเส้นชัย

 • กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ค่าสมัคร

 • ค่าสมัคร 500 บาท ทุกประเภท
 • กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าส่ง 80 บาทต่อตัว (สมัครแบบกลุ่มคิดค่าส่งรายบุคคล)

วิธีการรับเสื้อ กรณีที่รับด้วยตนเอง

 • รับเสื้อที่สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 1-10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00น. ยกเว้นวันอาทิตย์

ปิดรับสมัคร

 • ปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

วัตถุประสงค์เพื่อ

 • เพื่อหารายได้สบทบทุน
 • เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และปลูกฝังให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว รุ่นอายุ
มินิมาราธอน (Mini Marathon) 10.50 กม. (ชาย) 06.00 น. ไม่เกิน 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60-69 ปี / 70 ปีขึ้นไป
มินิมาราธอน (Mini Marathon) 10.50 กม. (หญิง) 06.00 น. ไม่เกิน 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป
เดินวิ่ง 5 กม. 06:10 น.
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 2.5 กม. 06:15 น.

พิธีมอบรางวัล 8:30 น.

 • มีบริการรับฝากของฟรี
 • ฟรีอาหารและน้ำตลอดการแข่งขัน

รางวัลและถ้วยรางวัล

 1. ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม.
  • ผู้ชนะเลิศทำเวลาสูงสุดชาย (แชมป์ Over All) รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ผู้ชนะเลิศทำเวลาสูงสุดหญิง (แชมป์ Over All) รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-5 ชายและหญิง ของแต่ละกลุ่มอายุจะได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ
 2. ประเภทวิ่ง 5 กม. และประเภทเดิน 2.5 กม. ไม่มีการมอบถ้วยรางวัล
 3. นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลที่ระลึกทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 4. ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท สามารถลุ้นรับรางวัลพิเศษ อาทิ ตั๋วเครื่องบินจากการบินไทย ที่พักตากอากาศจากรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง และรางวัลต่างๆ มากมายจากผู้ให้การสนับสนุน
 5. นักวิ่งหรือผู้เข้าแข่งขันที่แต่งกายแฟนซี จะได้รับรางวัลพิเศษ 20 ท่านแรก ที่มาลงทะเบียนผู้แต่งกายแฟนซีหน้างาน
 6. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุมากที่สุดที่เข้าร่วมงานจะได้รับรางวัลพิเศษ (ตัดสินจากบัตรประชาชน)

กฎและกติกาการแข่งขันราชวิถีมินิมาราธอน

 1. กรอกข้อมูลสมัครเข้าแข่งขันตามแบบฟอร์ม หรือลงทะเบียนออนไลน์
 2. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 3. ขอให้นักวิ่งติดหมายเลขวิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
 4. ผู้จัดจะดำเนินการจัดงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับความความเสี่ยงของตัวเอง ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในระหว่างการจากการแข่งขัน ในบางกรณีผู้เข้าการแข่งขันจำเป็นต้องออกจากการแข่งขันทันทีหากได้รับการแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้อำนวยการการแข่งขันผู้ตัดสินและ / หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 5. จักรยาน รองเท้าสเก็ต รถเข็น รองเท้าที่มีล้อในตัวหรือที่แนบมาและอื่นๆ วัตถุอื่นที่ ไม่ใช่ยานพาหนะหรืออุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเส้นทางการวิ่ง
 6. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
 7. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
 8. การตัดสินของกรรมการผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด หากเกิดข้อพิพาท การอุทธรณ์ผู้เข้าแข่งขันจะต้อง ยื่นคำร้องภายใน 30 นาทีหลังจากการแจ้งผลการแข่งขัน
 9. ไม่แต่งกายที่ไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่น เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น หรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
 10. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้การถ่ายภาพใดๆ (รวมทั้งผู้เข้าร่วม), ภาพเคลื่อนไหว, บันทึกหรือบันทึกสื่ออื่นๆ ตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการโฆษณาเชิงพาณิชย์
 11. เมื่อการลงทะเบียนได้รับการตอบรับในระบบแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
 12. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
 13. เหรียญที่ระลึกสามารถรับได้ในวันงานเท่านั้น แต่สามารถขอรับภายหลังจากจบการแข่งขันได้ที่สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ระยะทาง

2.5 KM.

เดิน-วิ่ง ฟันรัน (Fun run)

ระยะทาง

5 KM.

วิ่งมินิมาราธอน

ระยะทาง

10.5 KM.